"Yapılarınızın Doktoru"

 

0372 230 0000
0532 207 3546
0532 111 1167

css3menu.com

pure css menu by Css3Menu.com

 

Yeni Sayfa 1

  ›› Riskli Yapı Tespiti / Deprem Risk Raporu

Riskli Yapı / Deprem Risk Raporu aşağıdaki süreçler sonucunda oluşur :

•  Binaya ait projelerin temini; proje yok ise bina taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanır.
•  Bina beton kalitesinin belirlenmesi için kolonlardan “karot numunesi” alınır.
•  Karot ile alınan numunelerin dayanım testleri yapılır ve raporlanır.
•  Betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetleri tespit edilir.
•  Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespit edilir.
•  Binanın oturduğu zeminin taşıma gücünün belirlenmesi için zemin etüt raporu hazırlanır.
•  Binanın taşıyıcı sistemi dijital ortamda 3 boyutlu modellenerek “Statik Performans Analiz Raporu” oluşturulur.
•  Yapılan tüm çalışmalar sonucu; İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak Deprem Risk Raporu hazırlanır ve sizin adınıza ilgili müdürlüğe teslim edilerek; onay aşamasına dek takibi sürdürülür.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE

50 SORU

50 CEVAP

 

ana sayfa    |    kentsel dönüşüm    |    mühendislik ve danışmanlık    |    yapı laboratuvarı    |    referanslar    |    kariyer    |    hakkımızda    |    iletişim

SELİMLER OTOMOTİV LTD. ŞTİ.        ●        ZONGULDAK AR-GE YAPI LTD.ŞTİ.

www.selimler.com    |    www.zonguldakarge.com    |    www.selimsari.com          Copyright 2015  Zonguldak Arge Yapı